6974-166-191 | Γρεβενών 9, Δροσιά, 145 72 pfsdrosias@gmail.com