6974-166-191 | Γρεβενών 9, Δροσιά, 145 72 pfsdrosias@gmail.com

Ο Σύλλογος

Ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Δροσιάς ιδρύθηκε το 1978 και είναι ο παλαιότερος σύλλογος της περιοχής.

Οι καταστατικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η συνένωση όλων των μόνιμων ή εποχιακών κατοίκων της Κοινότητας Δροσιάς και της Ανατολικής Αττικής
 • Η έρευνα και μελέτη των προβλημάτων του προαστίου, η συμβολή στην επίλυσή τους και γενικά η προστασία των εν γένει συμφερόντων του τόπου
 • Η άνοδος του μορφωτικού, πολιτιστικού επιπέδου, της κοινωνικής συνείδησης και η διασφάλιση ανώτερης ποιότητας ζωής στα μέλη και γενικά σε κάθε κάτοικο της Δροσιάς
 • Η ψυχαγωγία των μελών του
 • Η διάσωση και η διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς της Δροσιάς
 • Η ανάπτυξη δραστηριότητας σχετικά με την ψυχαγωγία και την επιμόρφωση των παιδιών της περιοχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη, με διάρκεια θητείας τα 2 έτη, το οποίο εκλέγεται μετά από αρχαιρεσίες, στις οποίες λαμβάνουν μέρος όλα τα ταμιακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.

Μετά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Δροσιάς συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

 1. Λαμπρινή Μήλα – Ελευθεριάδη, Πρόεδρος
 2. Δώρα Πωλαναγνωστάκη – Γεωργάκη, Αντιπρόεδρος
 3. Αναστασία Κώνστα, Γραμματέας
 4. Ευανθία Γρηγορίου – Σερφιώτη, Ταμίας
 5. Ιωάννα Χατζή, Μέλος
 6. Εμμανουήλ Ουρανός, Μέλος
 7. Αλίκη Καπράλου – Vale, Μέλος

Η έδρα του Συλλόγου, στα τέλη του 2012, μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις επί της οδού Γρεβενών 9, Δροσιά.